top of page

Barokní hudba:

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759):                           Houslové sonáty

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750):                            Houslové sonáty

Houslové sonáty starých českých mistrů (Vodička, Kamel, Mysliveček)

(doprovázeno spinetem nebo varhanním pozitivem)

Klasická hudba:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791):                 Sonáty pro klavír a housle

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827):                         Sonáta pro klavír a housle F dur op. 24 (Jarní sonáta)

                                                                                           Sonáta pro klavír a housle G dur op. 30 č. 3

Johann Baptist Wanhal (1739 - 1813):                         Sonáta pro klavír a housle Es dur

                                                                                           Sonáta pro klavír a housle d moll op. 43 č. 3

Johann Ladislaw Dussek (1760 - 1812):                       Sonáta pro klavír a housle B dur op. 69 č. 1

                                                                                           Sonáta pro klavír a housle G dur op. 69 č. 2

                                                                                           Sonáta pro klavír a housle B dur

Romantická hudba:

Joseph Wolfram (1789 - 1839):                         Dvě sonáty pro klavír a housle (A dur; D dur)

                                                                               - druhá transkripce flétnové sonáty

George Onslow (1784 - 1853):                          Tři velké sonáty pro klavír a housle (D dur; Es dur; F moll) op. 11

                                                                              Grande Sonate (Duo) pro klavír a housle f moll op. 15

                                                                              Duo pro klavír a housle E dur op. 29

                                                                              Duo pro klavír a housle g moll op. 31

Carl Gottlieb Reissiger (1798 - 1859):             Sonáta pro klavír a housle h moll op. 45

                                                                              Duo ve formě sonáty e moll op. 94

                                                                              Sonáta (duo) pro klavír a housle A dur op. 102

                                                                              Grande Sonate pro klavír a housle e moll op. 178

                                                                              Sonáta brilante pro klavír a housle a moll op. 185

                                                                              Grande Sonate pro klavír a housle h moll op. 190

Wenzel Heinrich Veit (1806 - 1864):                 Les Adieux. Romance

Richard Wagner (1813 - 1883):                         Anděl; Sny (houslové transkripce dvou písní z cyklu  Wesendonck-Lieder,

                                                                                                   transkripce Arthura Seybolda)

                                                                              Romance podle Lístku do památníku Richarda Wagnera, upravil

                                                                                                   August Wilhelmy.

César Franck (1822 - 1890):                               Sonáta pro klavír a housle A dur op. 13 (CFF123)

Antonín Dvořák (1841 - 1904):                          Romantické kusy op.75

                                                                               Sonatina G dur op. 100

20. století

Bohuslav Martinů (1890-1959):                         Sonatina G dur (H262)

Manuel de Falla (1876 - 1946):                          Danse espagnole z baletu „La vida breve“, arr. Fritz Kreisler

Béla Bartók (1881 - 1945):                                  Rumunské tance (přepis Zoltána Székelyho)

Salonnní hudba a malé kousky:

Fritz Kreisler (1875-1962):                                               Krásný rozmarýn

                                                                                            Lásky radost

                                                                                            Lásky žel

Gaetano Pugnani (1731 - 1798) - F. Kreisler:               Praeludium a Allegro

Christoph Willibald Gluck (1714 - 1787) - F. Kreisler: Melodie (z opery „Orfeus“)

Edward Elgar (1857-1934):                                             Chant d'amour

Johann Strauss - Sohn (1825 - 1899):                            Farewell Waltz (Ouevre posmrtně)

Karl Michael Ziehrer (1843-1922):                                 Rozpustilý bratr. Polka francaise. Op. 107

Jiné žánry:

Klezmer

Ragtimes od Scotta Jopina a Josepha Lamb

Tango

Foxtrot a Blues

Hudba pro slavnostní příležitosti.

Hudba pro církevní příležitosti s varhanami.

Další programy:

Evropské folklorní inspirace.

V koncertním programu „Evropské fokloristické inspirace“ prezentujeme některá díla klasické hudby, v nichž se slavní evropští skaldatelé nechali inspirovat tradiční lidovou hudbou. Usylšíte zde ukázky z polské hudby (Henrik Wieniawski a Emil Młynarski), české hudby (Antonín Dvořák a Bedřich Smetana), hudby šúanělské (Manuel de Falla) a maďarské (Béla Bartók). V druhé polovině programu uslyšíte krátké ukázky autentické tradiční lidové hudby a písně z Čech (z českých i německých jazykových oblastí) s tradičními nástroji lidové hudby těchto oblastí (dudy, housle a krátkokrké housle), prezentováno v krojích. Tak se setkává v jednom večeru klasická hudba inspirovaná foklorem s jejími autentickými lidovými hudebními prameny.

Vánoční večerní hudba.

Skladby pro housle a varhany od Georga Friedricha Händla, Václava Vodičky, Františka Xavera Brixiho, Josefa Norberta Ferdinanda Segra, Jana Křtitele Vaňhala a Jana Křtitele Kuchaře.

Pašijový program. Joseph Haydn: Sedm posledních slov Spasitelových na kříži.

Pašijová hudba Josepha Haydna: Sedm posledních slov Spasitelových na kříži (Hob.XX/2) ve vlastní úpravě pro housle a klavír (nebo historický klavír) s básnickými texty Bohuslava Reynka a Jana Zahradníčka.

Česká a německá barokní a překlasická hudba pro housle a varhany.

Česká a německá instrumentální chrámová hudba 18. století. Sonáty G. F. Händla a V. Vodičky. Varhanní skladby  J. F. N Segra, F. X. Brixiho, Jana Zacha a J. K. Vaňhala.

Dvě tváře jednoho mistra.

Houslová a varhanní díla českého předklasického skladatele Jana Zacha (1713 - 1773). Pod názvem se skrývají skutečně hudební díla dvou stylů, neboť Jan Zach komponoval své varhanní skladby v expressivním barokním stylu, zatímco jeho komorní díla jsou zcela v rokokovém stylu a tak s varhaními skladbamí velmi kontrastují.

Pašijový programm "Hle, Beránek Boží ..."

Skladby pro housle a varhany skladatelů W.A.Mozarta, J.Zacha, G.F.Händela a V. Vodičky. Hudbu doplňují texty ze Starého a Nového Zákona a básně Ch. F. Gellerta a Angela Silesia.

"Vezmi mou celou duši k rannímu pozdravu!"

Programm z děl Richarda Wagner pro housle a klavír. Poutavé putování absolutní hudbou. Od dob R. Wagnera převládal v hudební estetice spor, zda je lepší programní hudba či tzv. hudba absolutní. Wagner a Liszt byli nazírání jako skladatelé hudby programní. Náš koncertní  program přináší úpravy některých děl R. Wagnera s cílem a myšlenkou ukázat, že i tato hudba, prezentovaná bez textu, interpretována v úpravách či trankripcích je absolutní hudbou. Nechte se jí okouzlit a unášet do bájného hudebního světa a vychutnejte její hloubku, éterickou průzračnost, emocionální pravdu a uměleckou krásu. Tentokrát jinak, bez textu a mimohudebního programu.

bottom of page