top of page

Podmínky

Toto jsou všeobecné podmínky. Tato šablona obsahuje ukázkové texty, není úplná a nelze ji publikovat. Smluvní podmínky slouží k ochraně vlastníků webových stránek. Mohou si stanovit vlastní podmínky a splnit své informační požadavky. V případě internetového obchodu může být touto informační povinností např. B. podrobnosti o zboží, cenách a podmínkách uzavření, ukončení a zrušení smlouvy. Podmínky musí obsahovat nadpisy a musí být formulovány vhodným způsobem pro vaši vlastní společnost. Abyste se ujistili, že vaše podmínky odpovídají právním předpisům, nechte je zkontrolovat zkušeným právníkem.

bottom of page