top of page

Soukromí

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů. Ochrana údajů je důležitou součástí webových stránek. Tato šablona obsahuje ukázkové texty, není konečná a nelze ji publikovat. Znění vašich zásad ochrany osobních údajů se bude lišit v závislosti na vlastnostech vašeho webu. Upravte tedy tento text. Zásady ochrany osobních údajů musí obsahovat seznam všech komponent třetích stran, které používáte na svém webu. Ujistěte se, že odkaz na zásady ochrany osobních údajů musí být přístupný z každé stránky webu.

Prohlášení o ochraně údajů podle GDPR

1. Odpovědný úředník a pracovník pro ochranu údajů:
Tomas Spurny, Hachbergerstraße 10, 79211 Denzlingen, je odpovědný za sběr a zpracování dat v souvislosti s řadou služeb jako nezávislý hudebník
2. Shromažďování a ukládání osobních údajů, jakož i druh a účel a jejich použití:
Shromažďuji následující údaje:
- Pozdrav, jméno, příjmení
- Emailová adresa
- Adresa
- Telefonní číslo (pevná linka nebo mobilní síť)
Údaje shromažďuji pro tento účel
- plnění smlouvy
- plnění našich smluvních a předsmluvních závazků
- Pokud jsem získal váš souhlas se zpracováním osobních údajů, slouží GDPR jako právní základ
3. - Přenos údajů třetím stranám:
K přenosu vašich osobních údajů třetím stranám pro jiné účely, než které jsou uvedeny níže, nedochází.
4. Vaše práva:
Máš pravdu,
- kdykoli odvolat svůj kdykoli udělený souhlas v souladu s GDPR.
- získat informace o vašich osobních údajích, které zpracovávám
- požadovat opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které jsem uložil.
- požádat o vymazání mnou uložených osobních údajů.
- požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
5. Rutinní mazání a blokování osobních údajů:
Vaše osobní údaje zpracovávám a uchovávám pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu ukládání.
Pokud účel uložení přestane platit nebo pokud vyprší doba skladování předepsaná evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jiným odpovědným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.
6. Právo na vznesení námitky a odvolání, zrušení a opravu:
Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a nechat své osobní údaje vymazat nebo změnit. Pokud jsou údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů možné pouze v případě, že neexistují žádné smluvní nebo zákonné povinnosti, které by zabránily vymazání.

bottom of page